Alfa Romeo dobija specijalni logo za 110. rođendan


24. juna 2020. godine, brend Alfa Romeo će obeležiti novi prestižni jubilej: proslaviće 110 godina prepoznatljivih po tehnološkim inovacijama, sportskim uspesima i nezaboravnim kreacijama na četiri točka. Kako bi proslavili događaj, Centro Stile Alfa Romeo je kreirao novi logo koji će se nalaziti na automobilima i kako bi podržao sve brojne inicijative brenda tokom manifestacija planiranih u 2020. godiniU čast 110. godišnjice, Centro Stile Alfa Romeo je napravio poseban logo koji sažima snagu brenda. Nastavljajući se na proslave stogodišnjice, sam broj daje oblik logou. Prve dve brojke „1“ su predstavljene u perspektivi koja daje broju izgled prelaska iz prošlosti u sadašnjost, što dostiže vrhunac u brojci „0“. Jedan od najkarakterističnijih i najprepoznatljivijih elemenata logoa Alfa Romeo se može videti unutar brojke „0“ – Biscione (velika zmija). Datum osnivanja i trenutna godina, 1910-2020, kompletiraju donji deo kruga. Na ovaj način, brojevi će zajedno sa čuvenim obeležijima udahnuti život odmah prepoznatljivom, elegantnom brendu, kao što je to slučaj sa svakim automobilom koji nosi Alfa Romeo logo. 

Za centar proslava postoji samo jedna moguća lokacija: 24. juna, Il Museo Storico Alfa Romeo će ugostiti i klubove i ljubitelje. Prestižni prostor za najznačajnije kreacije brenda predstavlja opipljivi most između era i generacija. Tamo svako može da izrazi i podeli svoju strast duvanjem u 110 treperavih svećica. Ljubitelji brenda imaće mnoštvo prilika oko tog datuma da proslave godišnjicu brenda i imaće priliku da dožive slavnu istoriju koja je stalno okrenuta ka budućnosti.